• Zespół doświadczonych konsultantów
  • Rozwiązania na miarę
  • Profesjonalizm
  • Poufność
  • Elastyczność

Our Services

Interim Management

Zatrudnienie menedżerów czasowych to bardzo efektywny sposób na pozyskiwanie właściwego doświadczenia i wiedzy w sytuacji przeprowadzania poważnych zmian lub realizacji skomplikowanych projektów w firmie.

Interim managerowie są to wysokiej klasy specjaliści, posiadający udokumentowane sukcesami doświadczenia na najwyższych szczeblach zarządzania, gotowi zawierać kontrakty terminowe na czas realizacji konkretnych, często trudnych zadań.

Na zlecenie naszego Klienta TGM Partner dokonuje właściwego doboru menedżera pod kątem jego doświadczenia i kwalifikacji do wszystkich pionów zarządzania w firmie. Dzięki dużemu doświadczeniu w skutecznej ocenie kompetencji, firma TGM Partner rekomenduje swoim Klientom profesjonalnych i wiarygodnych biznesowo ekspertów.