• Zespół doświadczonych konsultantów
 • Rozwiązania na miarę
 • Profesjonalizm
 • Poufność
 • Elastyczność

Our Services

Outplacement

Outplacement, czyli program kontynuacji zawodowej

 

Program kontynuacji zawodowej, outplacement to grupa zorganizowanych działań, finansowanych i autoryzowanych najczęściej przez firmę zwalniającą pracowników, która ma pomóc zwalnianym w oswojeniu się z nową sytuacją i skutecznym ulokowaniu się w interesującym dla nich, nowym miejscu pracy (J. Strużyna, E. Madej, B. Stokłosa, 2000).

Działanie outplacement składa się najczęściej z dwóch podstawowych elementów:

 • Przygotowania i przeprowadzenia złożonego programu doradczo-szkoleniowego przeznaczonego dla zwalnianych pracowników,
 • Ukierunkowanego wsparcia dla przedsiębiorstwa w przeprowadzeniu redukcji personelu w jak najmniej konfliktowy sposób, tak by cały proces restrukturyzacyjny przebiegał łagodnie i bez negatywnych skutków dla bieżącej działalności firmy.

 

Podstawowe elementy usługi outplacement obejmują:

 W aspekcie firmy

 • Przygotowanie planu i sposobu przeprowadzenia zwolnień,
 • Szkolenia i warsztaty coachingowe dla menedżerów oraz ewentualne bezpośrednie wsparcie w trakcie procesu,
 • Komunikacja i inne aspekty zarządzania zmianą.

 

 

W aspekcie pracownika

 • wsparcie psychologiczne – ukierunkowane zazwyczaj na uspokojenie negatywnych emocji związanych z utratą pracy oraz odbudowę poczucia własnej wartości,
 • doradztwo personalne i zawodowe, którego celem jest dokonanie właściwej analizy możliwości zawodowych uczestnika (bilans kompetencji, ocena predyspozycji i potencjału zawodowego, etc.), opracowanie planu dalszych działań w obszarze rozwoju zawodowego i wsparcie we wdrożeniu tego planu i realizacji zamierzonych działań,
 • warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności potrzebnych na rynku pracy – dzięki którym uczestnicy programu mogą nabyć umiejętności skutecznego poruszania się po rynku pracy

Rozpoczynając współpracę przedstawiamy uczestnikom programu outplacement do wyboru szereg działań, z których uczestnik w porozumieniu z doradcą wybiera te, które w swojej sytuacji uznaje za najbardziej korzystne i potrzebne. Efektem programu dla pracowników może być podjęcie nowej pracy w dotychczasowym zawodzie lub na podobnym stanowisku; podjęcie pracy w innym zawodzie, czy na innym stanowisku pracy lub rozpoczęcie działalności na własny rachunek (np. w formie własnej działalności gospodarczej).

 

Proponowane rodzaje ouplacementu:

 • Indywidualny Program Kontynuacji Kariery
 • Grupowy Program Wsparcia Kontynuacji Kariery
 • Zarządzanie Komunikacją Zmiany

 

Ramowy przebieg programu:

 

Ewaluacja dotychczasowej kariery i ocena zachowań:

 • Przegląd kariery
 • Testy psychometryczne
 • Opracowanie opcji kariery
 • Przygotowanie planu działania

 

Coaching kariery i doradztwo:

 • Wybór potencjalnych pracodawców
 • Opracowanie sposobów dotarcia

 

Przygotowanie narzędzi:

 • Tworzenie różnych wersji CV
 • Przygotowanie listów motywacyjnych
 • Zasady pisania maili

 

Kampania marketingowa:

 • 60 sec przedstawianie się
 • Budowanie własnej marki
 • Opracowanie strategii obecności on-line

 

Techniki poszukiwania pracy i skutecznego networkingu:

 • Zarządzanie relacjami z firmami rekrutacyjnymi
 • Mailingi
 • Społeczności on-line i off line

 

Przykładowe warsztaty umiejętności:

 • Zarządzanie zmianą w nowej sytuacji
 • Rozmowa rekrutacyjna
 • Nawiązywanie znajomości
 • Negocjacje
 • Warsztaty przedsiębiorczości
 • Zakładanie nowej firmy
 • Wprowadzenie do nowej pracy

 

Serwis komunikacji zmiany:

 • Zarządzanie zespołem w zmianie
 • Komunikowanie trudnych decyzji
 • Zarządzanie zespołem w zmianie.