• Zespół doświadczonych konsultantów
 • Rozwiązania na miarę
 • Profesjonalizm
 • Poufność
 • Elastyczność

Our Services

Executive Search

Executive Search to metoda, którą stosuje się w przypadku rekrutacji wysokiej klasy profesjonalistów. Ten typ działań rekrutacyjnych skupia się na bezpośrednim dotarciu (Direct Search) do wykwalifikowanych managerów i kluczowych specjalistów, odznaczających się rzadko spotykanymi umiejętnościami na rynku pracy.

 

TGM Partner, jako firma rekrutacyjna działa zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi.Podstawą pracy konsultantów TGM Partner w  dziedzinie projektów typu executive search jest metoda poszukiwań bezpośrednich ( Direct Search), dzięki której istnieje możliwość dotarcia do najlepszych kandydatów oraz bazując na doświadczeniu konsultantów, ich prawidłowej selekcji w oparciu o wymagania i cele strategiczne klienta. Wartością dodaną usługi jest uzyskanie informacji na temat rynku i konkurencji.

Przy realizacji projektów typu Executive Search, zespół TGM Partner koncentruje uwagę na dokładnym zbadaniu i zrozumieniu potrzeb Klienta, które stanowią gwarancję doboru optymalnych metod działania. 

Gwarancją efektywności projektów typu Executive Search jest dokładne opracowanie wszystkich elementów procesu rekrutacji. Konsultanci TGM Partner skupiają swoje działania na poszukiwaniu kandydatów w precyzyjnie określonym otoczeniu. Identyfikują odpowiednie osoby poprzez analizę właściwych grup zawodowych oraz firm o podobnym profilu działalności i strukturze organizacyjnej.

 

Zakres działań firmy TGM Partner w ramach projektów Executive Search obejmuje:

 • Zdefiniowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem oczekiwań i  struktury Pracodawcy oraz aktualnej sytuacji na rynku pracy.
 • Skonstruowanie procedury rekrutacyjnej oraz określenie kryteriów selekcji  w oparciu o specyfikę stanowiska pracy oraz indywidualne potrzeby Pracodawcy. Stworzenie listy potencjalnych lokalizacji, z których można pozyskać Kandydatów z zastosowaniem techniki Direct Search.
 • Bezpośredni kontakt z osobami zajmującymi pożądane stanowiska  w firmach konkurencyjnych (Direct Search) oraz wzbudzenie  ich zainteresowania ofertą pracy.
 • Przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z Kandydatami: weryfikacja doświadczenia zawodowego oraz wymaganych uprawnień,  analiza mocnych i słabych stron Kandydata, ocena  kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania zadań na danym stanowisku pracy, znajomości języków obcych, uzyskanie informacji dotyczących  dyspozycyjności
 • Wykorzystanie testów i kwestionariuszy psychometrycznych (opcjonalnie).
 • Wnikliwe i rzetelne zbadanie referencji.
 • Sporządzenie raportów rekrutacyjnych,  przedstawienie wyselekcjonowanych Kandydatów Pracodawcy oraz umówienie spotkań z nimi.
 • Mediacje w negocjacjach dotyczących warunków współpracy między Pracodawcą a  Kandydatem.

 

Korzyści wynikające z zastosowania metody Executive Search:

 • Wysoka skuteczność rekrutacji - identyfikacja oraz rekrutacja wśród kandydatów pracujących na analogicznych do rekrutowanego stanowiskach,
 • Kompleksowa ocena kwalifikacji i predyspozycji kandydatów,
 • Ograniczenie czasu rekrutacji do niezbędnego minimum,
 • Zachowanie pełnej poufności procesu rekrutacyjnego,