• Zespół doświadczonych konsultantów
  • Rozwiązania na miarę
  • Profesjonalizm
  • Poufność
  • Elastyczność

Our Services

Doradztwo strategiczne, restrukturyzacja, zarządzanie kryzysowe

Doskonalenie modelu sprzedaży -program wzrostu sprzedaży

  • Model sprzedaży jest motorem napędzającym całą firmę. Można go porównać do silnika w samochodzie.

       Dla sprawnego działania wymaga on:

–   dobrego zaprojektowania wszystkich elementów,

–   dokonywania okresowych przeglądów, regulacji, drobnych lub poważnych napraw.

  • Średni potencjał sprzedaży możliwy do wykorzystania bez nakładów inwestycyjnych (dane na podstawie doświadczeń projektowych).

  • Oferujemy diagnozę modelu sprzedaży zakończoną raportem ze wskazaniem obszarów usprawnień.

  • Proponujemy Państwu wsparcie na etapie wdrażania wszystkich lub wybranych propozycji usprawnień, pełniąc role:

Managera projektu

- odpowiadającego za całość lub wybrany przez

Państwa zakres prac wdrożeniowych.

Doradcy wdrożeniowego

- wspierającego Państwa managerów podczas

realizowanych przez nich prac wdrożeniowych