• Zespół doświadczonych konsultantów
 • Rozwiązania na miarę
 • Profesjonalizm
 • Poufność
 • Elastyczność

Vademecum Pracodawcy

Proces rekrutacji i selekcja pracowników

Rekrutacja i selekcja pracowników stanowi jeden z zasadniczych elementów strategii zarządzania zasobami ludzkimi.

Odpowiedni dobór pracowników ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania organizacji. Przy czym istotne jest tu znalezienie osoby o pożądanych kompetencjach ze względu na zakres zadań, jakie ma pracownik realizować jak również ważne jest dopasowanie do kultury organizacji oraz do istniejącego już zespołu.

 

Etapy procesu rekrutacji:

 • Analiza potrzeb
  Proces rekrutacji i selekcji pracowników zaczynamy od gruntownego rozpoznania potrzeb Klienta. Analiza stanowiska, które ma być obsadzone powinna być głębsza niż bazowanie na powszechnej wiedzy o specyfice stanowiska o znanej nazwie. W praktyce identycznie nazwane stanowiska w dwóch firmach mogą obejmować bardzo różny zakres obowiązków, który przed rozpoczęciem procesu rekrutacji trzeba wyjaśnić z Klientem. Na tym etapie uwzględnia się także dodatkowe oczekiwania pracodawcy w stosunku do poszukiwanego kandydata. Po analizie potrzeb, przedstawiona jest Klientowi szczegółowa oferta.
 • Analiza pracy i opis stanowiska
  Na tym etapie pomagamy Państwu uaktualnić posiadany opis stanowiska. Jeśli jest to stanowisko nowe lub nie posiada opisu – wspólnie go tworzymy. Dokonujemy analizy pracy, dzięki której możemy poznać specyfikę stanowiska.
  Opis stanowiska pracy to opis podstawowych zadań wykonywanych na danym stanowisku, formalnych wymagań stawianych kandydatowi, a także zakresu odpowiedzialności.
 • Analiza kultury organizacji i docelowego zespołu kandydata
  Analizowana jest kultura organizacji i wyznawane w firmie wartości. Na dalszych etapach mogą być badane wartości oraz preferencje kandydata, co do sposobu funkcjonowania. Analizy takie pozwalają na lepsze dopasowanie kandydata do organizacji a w konsekwencji jego większą wydajność i satysfakcję z pracy.
  Podobna analiza może objąć również docelowy zespół kandydata i jego przełożonego. Badane są wówczas m.in. podejmowane przez nich role zespołowe, czyli style funkcjonowania w grupie. Poprzez takie dopasowanie kandydata można osiągnąć lepszą współpracę zespołu niż przy doborze przypadkowym.
 • Profil poszukiwanego kandydata
  Profil poszukiwanego kandydata tworzony jest na podstawie analizy opisu stanowiska pracy i wymogów pracy na danym stanowisku oraz analizy kompetencji niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na danym stanowisku a także dodatkowych informacji od Klienta. Zawiera wymagania formalne, kompetencje i cechy osobowości kandydata. Dzięki niemu proces selekcji kandydatów jest sprawiedliwy i odbywa się według jasno określonych kryteriów.
 • Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna
  Na życzenie możemy zrealizować także rekrutację wewnętrzną. W całym procesie doboru kandydata o kompetencjach najlepiej dopasowanych do potrzeb, uwzględnić także kandydatów z wewnątrz organizacji na równi z Kandydatami zewnętrznymi.
 • Dotarcie do potencjalnych kandydatów
  Większość rekrutowanych stanowisk realizowanych jest przez nas metodą poszukiwań bezpośrednich
 • Selekcja kandydatów
  Spośród wszystkich zgłoszeń wybieramy aplikacje, które przechodzą do dalszej selekcji.
  Ze wszystkimi wyselekcjonowanymi kandydatami przeprowadzamy wywiady. Pozwalają one nam uzyskać dokładniejsze informacje o doświadczeniu kandydata, wiedzy, kwalifikacjach, motywacji i cechach osobowości.
  Na Państwa życzenie możemy zastosować testy psychologiczne i kwestionariusze, a także ćwiczenia z Assessment Center lub, jeśli to wskazane, pełny projekt Assessment Center. Metody te pozwalają na podwyższenie trafności selekcji kandydatów. Na życzenie sprawdzamy także referencje kandydatów. W tym celu kontaktujemy się z poprzednimi pracodawcami i współpracownikami kandydata.
  Na koniec procesu selekcji przedstawiamy szczegółowy raport oraz prezentujemy kilku wybranych kandydatów.