• Zespół doświadczonych konsultantów
 • Rozwiązania na miarę
 • Profesjonalizm
 • Poufność
 • Elastyczność

Vademecum Pracownika

Spotkanie rekrutacyjne

Głównym celem rozmowy rekrutacyjnej jest przede wszystkim osobiste poznanie kandydata przez pracownika firmy rekrutacyjnej lub przedstawiciela potencjalnego pracodawcy oraz weryfikacja informacji zawartych w CV i uzyskanie dalszych informacji na temat osoby kandydata. Celem jest również przekazanie kandydatowi dokładniejszych informacji na temat obsadzanego stanowiska.

Dlatego też rozmowa rekrutacyjna jest spotkaniem interaktywnym, podczas którego następuje obustronna wymiana informacji.

 

Warto się do niej bardzo dobrze przygotować:

 • zdobyć jak najwięcej informacji o przyszłym pracodawcy, ustalić kto będzie prowadził spotkanie i jaką ma funkcję w firmie
 • zastanowić się nad pytaniami, które mogą być zadane, np. największy sukces zawodowy i największa porażka i przygotować odpowiednie odpowiedzi W literaturze oraz internecie (np. http://www.abcpraca.pl/ lub http://www.1praca.gov.pl/ ) można znaleźć wiele list przykładowych pytań,
 • przygotować dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 • zastanowić się nad tym o co chcemy zapytać na temat firmy i stanowiska
 • zadbać o schludny wygląd przez wybór odpowiedniego ubrania i fryzury, warto zrobić dobre pierwsze wrażenie
 • należy przybyć na spotkanie we właściwym czasie tj. kilka minut przed umówioną godziną (nie powinniśmy się spóźniać ale także zbyt wczesne zgłaszanie się na spotkanie nie jest zalecane).

 

W trakcie rozmowy dobrze jest:

 • zaprezentować się z jak najlepszej strony
 • skoncentrować się na pytaniach osoby prowadzącej rozmowę oraz być konkretnym w odpowiedzi na te pytania, jednocześnie miłym i uprzejmym.
 • być aktywnym w zadawaniu pytań pod koniec spotkania, w trakcie czasu zaplanowanego dla kandydata. Zadawanie pytań przez kandydata dowodzi jego faktycznego zainteresowania ofertą, a na jego korzyść przemawia wcześniejsze przygotowanie pytań z tego zakresu. Mogą to być pytania dotyczące zakresu obowiązków, zasad działania firmy, organizacji działu, w którym znajduje się obsadzane stanowisko itp.
 • w czasie rozmowy należy okazywać pozytywne nastawienie, umiarkowaną pewność siebie (bez arogancji) oraz kontrolować swoje gesty i mimikę (tzw. mowa ciała). Zachowywać się w sposób swobodny, jednak w ramach ogólnie przyjętych norm zachowania, przyjaźnie i uprzejmie, utrzymując kontakt wzrokowy z rozmówcą, należy pamiętać o uśmiechu.
 • na zakończenie spotkania należy ustalić, w jaki sposób rozmówca przekaże informację o wyniku spotkania. Dobrze jest podziękować za rozmowę i wyrazić nadzieję na kolejne spotkanie.